SAP Business One הינו פתרון ERP מלא מבית SAP המיועד לעסקים קטנים בינוניים, התוכנה פועלת בסביבת חלונות ובעלת ממשק ידידותי ונח, התוכנה מאפשרת לדרג הניהולי בחברה קבלת תמונת מצב עדכנית בכל רגע נתון וממשק עבודה בין המחלקות השונות בחברה.

התוכנה מכילה כלים לניהול הלקוחות, תוך מתן מענה לתחום הלוגיסטי והחשבונאי, המערכת מגיעה עם סט דוחות עשיר בכל אחד מהנושאים כולל מחולל דוחות לבניית דוחות נוספים.

ברמת המשתמש ניתן לעצב את מסמכי החברה בעזרת מחולל עיצוב ידידותי.

בקרוב...

Web hosting by Somee.com